True stories

Real people...

Branding

I har brug for at vise jer fra jeres bedste side overfor kunder og samarbejdspartnere.

I kan kun vinde jeres kunders loyalitet, nysgerrighed og interesse, hvis I tør stå frem – ikke blot som sælgere af en ydelse eller et produkt, men som passionerede og professionelle mennesker, de har lyst til at møde og interagere med. Derfor mener vi, at stærk branding skal være funderet i autentiske fortællinger og bedst præsenteres gennem de mennesker, som udgør virksomheden.

Vi laver kraftfulde, nærværende portrætter, som får det bedste frem i jeres medarbejdere og skaber en visuel klangbund for jeres samlede fortælling. Og videoer, som med omhu og præcision væver interviews, testimonials, reportager og musik sammen til stærke autentiske fortællinger, som præcist fanger essensen af jeres værdigrundlag.

Branding

I har brug for at vise jer fra jeres bedste side overfor kunder og samarbejdspartnere.

I kan kun vinde jeres kunders loyalitet, nysgerrighed og interesse, hvis I tør stå frem – ikke blot som sælgere af en ydelse eller et produkt, men som passionerede og professionelle mennesker, de har lyst til at møde og interagere med. Derfor mener vi, at stærk branding skal være funderet i autentiske fortællinger og bedst præsenteres gennem de mennesker, som udgør virksomheden.

Vi laver kraftfulde, nærværende portrætter, som får det bedste frem i jeres medarbejdere og skaber en visuel klangbund for jeres samlede fortælling. Og videoer, som med omhu og præcision væver interviews, testimonials, reportager og musik sammen til stærke autentiske fortællinger, som præcist fanger essensen af jeres værdigrundlag.

Rekruttering og employer branding

Fulde ordrebøger men få for hænder? Svært at få de rigtige kompetencer til vækst og udvikling? For få eller forkerte kandidater, når I slår en stilling op?

Ubesatte stillinger er en kæmpe udfordring for mange virksomheder i dag. Mangel på medarbejdere rammer hårdt på bundlinjen og samtidig er rekruttering dyrt. Her kan film give jer et forspring frem for andre virksomheder.

Film giver jer nemlig en helt unik mulighed for ikke bare at fortælle, hvem I er, men vise det bedste ved jeres virksomhed, så I står skarpt frem i konkurrencen om de kræsne og attraktive kandidater.

Lad os hjælpe jer med at lave fortællinger der kan mærkes og vækker nysgerrighed og interesse, så de helt rigtige ansøgere kommer af sig selv.

Rekruttering og
employer branding

Fulde ordrebøger men få for hænder? Svært at få de rigtige kompetencer til vækst og udvikling? For få eller forkerte kandidater, når I slår en stilling op?

Ubesatte stillinger er en kæmpe udfordring for mange virksomheder i dag. Mangel på medarbejdere rammer hårdt på bundlinjen og samtidig er rekruttering dyrt. Her kan film give jer et forspring frem for andre virksomheder.

Film giver jer nemlig en helt unik mulighed for ikke bare at fortælle, hvem I er, men vise det bedste ved jeres virksomhed, så I står skarpt frem i konkurrencen om de kræsne og attraktive kandidater.

Lad os hjælpe jer med at lave fortællinger der kan mærkes og vækker nysgerrighed og interesse, så de helt rigtige ansøgere kommer af sig selv.

Undervisning af medarbejdere

Alle virksomheder har brug for at levere film og billeder til sociale medier og hjemmesider. Og langt de fleste ved af erfaring, at det kan være svært at ramme et professionelt niveau. Nogle vælger at outsource deres contentproduktion, men det er ikke altid en økonomisk mulighed – og heller ikke altid den rigtige løsning. 

Hos True Stories kan vi hjælpe jer med at uddanne jeres medarbejdere indenfor contentproduktion. I mere end 10 år har vi arbejdet med at efteruddanne og coache fotografer og andre medieprofessionelle og har givet hundredvis af kursister et kompetenceløft inden for alt lige fra lyssætning, billedbehandling og instruktion til forretningsudvikling.

Vi kan desuden hjælpe jer med at finde den helt rigtige balance mellem inhouse produktion og eksterne leverandører, og med at få sat de rigtige systemer og processer op, så jeres contentproduktion bliver både topprofessionel og meget mere overskuelig.5

Undervisning af medarbejdere

Alle virksomheder har brug for at levere film og billeder til sociale medier og hjemmesider. Og langt de fleste ved af erfaring, at det kan være svært at ramme et professionelt niveau. Nogle vælger at outsource deres contentproduktion, men det er ikke altid en økonomisk mulighed – og heller ikke altid den rigtige løsning. 

Hos True Stories kan vi hjælpe jer med at uddanne jeres medarbejdere indenfor contentproduktion. I mere end 15 år har vi arbejdet med at efteruddanne og coache fotografer og andre medieprofessionelle og har givet hundredvis af kursister et kompetenceløft inden for alt lige fra lyssætning, billedbehandling og instruktion til forretningsudvikling.

Vi kan desuden hjælpe jer med at finde den helt rigtige balance mellem inhouse produktion og eksterne leverandører, og med at få sat de rigtige systemer og processer op, så jeres contentproduktion bliver både topprofessionel og meget mere overskuelig.

Intern kommunikation

Onboarding af nye medarbejdere, fusioner og opkøb kalder på effektiv intern kommunikation. Og fjernarbejde, globalisering og outsourcing gør det sværere end nogensinde at skabe tilknytning og forbundethed.

Film er et kraftfuldt værktøj til at hjælpe alle medarbejdere med at forstå, hvem virksomheden er, hvad den står for, og hvad den arbejder henimod. For film formidler ikke bare kolde fakta om mål og resultater, men kan bedre end noget andet medie kommunikere emotionelt og formidle jeres DNA og værdier, så alle medarbejdere føler, at de står sammen. Filmmediet kan skabe dialog, hvor alle får en stemme helt fra ledelsesniveau og ned til den enkelte medarbejder.

Hos True Stories har vi kompetencerne til at anvende film som et effektivt redskab til at  skabe loyalitet, tilhørsforhold og sammenhæng på tværs af siloer og organisationsdiagrammer. For øget arbejdsglæde, effektivitet og fastholdelse af medarbejdere.

Intern kommunikation

Onboarding af nye medarbejdere, fusioner og opkøb kalder på effektiv intern kommunikation. Og fjernarbejde, globalisering og outsourcing gør det sværere end nogensinde at skabe tilknytning og forbundethed.

Film er et kraftfuldt værktøj til at hjælpe alle medarbejdere med at forstå, hvem virksomheden er, hvad den står for, og hvad den arbejder henimod. For film formidler ikke bare kolde fakta om mål og resultater, men kan bedre end noget andet medie kommunikere emotionelt og formidle jeres DNA og værdier, så alle medarbejdere føler, at de står sammen. Filmmediet kan skabe dialog, hvor alle får en stemme helt fra ledelsesniveau og ned til den enkelte medarbejder.

Hos True Stories har vi kompetencerne til at anvende film som et effektivt redskab til at skabe loyalitet, tilhørsforhold og sammenhæng på tværs af siloer og organisationsdiagrammer. For øget arbejdsglæde, effektivitet og fastholdelse af medarbejdere.

Rådgivning

Vi har lang erfaring med visuel kommunikation og oplever, at mange organisationer og virksomheder har et stort uudnyttet potentiale for bl.a. besparelser, øget omsætning, større kundetilfredshed eller bedre rekruttering.

Derfor tilbyder vi rådgivning omkring, hvordan I kan udnytte jeres forretningspotentiale fuldt ud ved at arbejde mere målrettet og effektivt med visuel kommunikation.

Alle processer starter med en nøje afklaring af, præcis hvilke udfordringer I skal have løst, og hvilken værdi det vil skabe på jeres bundlinje. Og ender med helt konkrete procesbeskrivelser og manualer, som bl.a. beskriver brug af film og billeder i virksomheden, workshops for medarbejdere og afdækning af praktiske og tekniske løsninger og udfordringer.

Så uanset, om I har brug for en sparringspartner til at løse meget specifikke udfordringer, eller I har brug for en total gennemgang af hele jeres måde at kommunikere visuelt på, har vi erfaringen og ekspertisen til at føre jer sikkert igennem og sikre, at I ikke spilder ressourcer eller overser muligheder for vækst og omsætning.

Rådgivning

Vi har lang erfaring med visuel kommunikation og oplever, at mange organisationer og virksomheder har et stort uudnyttet potentiale for bl.a. besparelser, øget omsætning, større kundetilfredshed eller bedre rekruttering.

Derfor tilbyder vi rådgivning omkring, hvordan I kan udnytte jeres forretningspotentiale fuldt ud ved at arbejde mere målrettet og effektivt med visuel kommunikation.

Alle processer starter med en nøje afklaring af, præcis hvilke udfordringer I skal have løst, og hvilken værdi det vil skabe på jeres bundlinje. Og ender med helt konkrete procesbeskrivelser og manualer, som bl.a. beskriver brug af film og billeder i virksomheden, workshops for medarbejdere og afdækning af praktiske og tekniske løsninger og udfordringer.

Så uanset, om I har brug for en sparringspartner til at løse meget specifikke udfordringer, eller I har brug for en total gennemgang af hele jeres måde at kommunikere visuelt på, har vi erfaringen og ekspertisen til at føre jer sikkert igennem og sikre, at I ikke spilder ressourcer eller overser muligheder for vækst og omsætning.